Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 10
Số người truy cập: 972442
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

 

 

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1. Quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Số lượt xem: 3568
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam